Powstanie niemieckiego
Powstanie niemieckiego

Powstanie niemieckiego

Sposób w jaki kształtował się język niemiecki, generalnie rzecz biorąc jest bardzo skomplikowany. Jak na konstrukcję każdego typu języka, niemiecki był dość skomplikowanym oraz zawiłym językiem, zatem historię jego powstania ogólnie można uznać za bardzo zawiłą. Mowa tu w związku z powyższym już o pierwszych niemieckich początkach, jakie co może być dla wielu zaskakujące – łączą się z reformatorem chrześcijańskiej religii, a mianowicie Marcinem Lutrem! Jak to możliwe? A jednak!

Stworzenie biblii w tłumaczeniu na język niemiecki w zasadzie stało się momentem przełomowym, który podkreślił ważność i kluczowość tegoż języka na tle szeregu innych, wówczas kształtujących się, albo już nieco ukształtowanych. Niemieckim na dziś dzień posługuje się natomiast w kontekście języka ojczystego przede wszystkim jakieś dwieście milionów ludzi znajdujących się na terenie wielorakich państw całego świata. W związku z powyższym, w grę wchodzi tu przede wszystkim mocno przeszło sto milionów osób jakie traktują język niemiecki, jako swój formalny i oczywisty język. Nadmienić trzeba, że niemiecki obowiązuje jako język oficjalny na obszarze takich krajów jak Lichtenstein, Belgia, Luksemburg, czy też Austria i Szwajcaria. Dodatkowo, uznaje się go także za jeden z wiodących języków krajów Unii Europejskiej oraz całej wspólnoty europejskiej. Sporo niemieckich naleciałości da się też dostrzec przykładowo na terenie naszych polskich obszarów, czy też w rejonach Francji i Włoch, a nawet na niedaleko od nas usytuowanej Słowacji.
Artykuł dzięki: